Tip Top Clap

  • 115 kr

Spelets syfte: minnas ljud och handlingar i rätt ordning.Spelförberedelser: leken med 48 kort placeras mitt på bordet med framsidan nedåt.Spelregler: Den y

I lager
Artikelnummer: 767
Dela

Spelets syfte: minnas ljud och handlingar i rätt ordning.

Spelförberedelser: leken med 48 kort placeras mitt på bordet med framsidan nedåt.

Spelregler: Den yngsta spelaren börjar och vänder ett kort som han eller hon lägger bredvid talongen med framsidan uppåt. Han gör det ljud eller den handling som anges på kortet. Följande spelare vänder ett kort och lägger det ovanpå det första med framsidan nedåt och upprepar den första spelarens ljud eller handling och därefter ljudet eller handlingen på det kort han eller hon just vänt. Följande spelare vänder i sin tur ett kort och gör de båda första spelarnas ljud eller handlingar - i rätt ordning - innan han eller hon gör ljudet eller handlingen på det kort som han eller hon just har vänt. Och så vidare till en spelare misstar sig. När en spelare misstar sig tar han eller hon ett vänt kort som straff. Alla de andra vända korten läggs åt sidan.Sedan är det förlorarens tur att vända upp ett nytt kort och göra det första ljudet eller handlingen i den nya serien. När korten är slut blandar man dem igen för att bilda en ny talong. OBS: det är förbjudet att titta på de vända korten en gång till.

Partiets slut: I början av partiet kommer spelarna överens om hur länge spelet skall pågå. Vinnare är den spelare som har minsta antalet straffkort. (Det kan finnas flera vinnare).

Handlingar att utföra

1 - Klappa händerna

2 - Sjunga som en fågel

3 - Blinka

4 - Härma ljudet av en prutt

5 - Slå handflatan i bordet

6 - Räcka ut tungan

7 - Jama

8 - Stampa i golvet med fötterna